Det skal du huske fremadrettet

 

Nyheder spisemrket har fremmet vores faglige stolthed

 

Hold styr på din økologiprocent

Når du har indsendt dit øko-regnskab til Fødevarestyrelsen, er det en god idé at gemme et tomt Excel-skema (øko-regnskab) på din computer, så du ved hver modtaget faktura/opgørelse fra din leverandør/leverandører, kan indtaste alle de relevante oplysninger.

 

Du kan også få din leverandør til at sende månedlige opgørelser. På den måde kan du hele tiden holde øje med, hvordan din økologiprocent ligger. 

 

Opgørelse af økologiprocenten

I forbindelse med din ansøgning, skal du angive, hvor ofte du fremadrettet vil opgøre din økologiprocent - du skal min. opgøre økologi-procenten hver 3. måned.

 

Kontrolbesøg

Fødevarekontrollen kommer på tilsyn én gang om året ved det almindelige kontrolbesøg. Ved fødevarekontrollens tilsyn skal du, eller dem der måtte være i køkkenet, kunne fremvise:

 

  • Øko-regnskab med den udregnede økologiprocent eller månedlige opgørelser fra leverandøren. 

 

  • Den dokumentation som øko-regnskabet bygger på (enten elektronisk eller i papirform). Dokumentationen inkluderer alle fakturaer og dokumenter udstedt af leverandørerne/butikkerne, som viser mængderne/beløbene af alle de indkøbte varer, dvs. både de økologiske og de konventionelle.

 

Dokumentation

Du skal sørge for at gemme al relevant dokumentation (faktura/opgørelser mm.) og øko-regnskaber enten elektronisk eller i papirform i minimum 2 år.

 

Hvis din økologiprocent afviger

Det Økologiske Spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den periode, som du opgør i.

 

Afvigelse i negativ retning 

Afviger din andel af økologiske råvarer i negativ retning, skal du straks meddele det til Fødevarestyrelsen, samt stoppe med at anvende dit økologiske spisemærke. Evt. kan du samtidigt vælge at ansøge om et mærke med en lavere økologiprocent.

 

Hvis du stopper med at anvende Det Økologiske Spisemærke, og du på et senere tidspunkt igen ønsker at bruge Det Økologiske Spisemærke, skal du ansøge på ny.

 

Afvigelse i positiv retning

Hvis du i en periode på minimum 3 måneder kan dokumentere, at din samlede økologiandel svarer til et økologisk spisemærke med en højere økologiprocent, end det du allerede markedsfører, kan du søge om at blive registreret med dette mærke.

 

Ansøgningsprocessen er her den samme, som da du ansøgte om Det Økologiske Spisemærke første gang.

vaelg oeko fordi

  • Du beskytter natur og grundvand
  • Du får færre tilsætningsstoffer
  • Du støtter øget dyrevelfærd
  • Du sparer dig selv for sprøjtemidler

to-top