Afmelding af spisemærket

Ønsker du at afmelde dit nuværende spisemærke skal du kontakte din tilsynsførende eller din lokale kontrolenhed og straks ophøre med at markedsføre dit økologiske spisemærke.

 

Find din lokale kontrolenhed her >

 

Ændring af spisemærket

Et køkken, der er godkendt til Det Økologiske Spisemærke, kan ændre registreringen af, hvilket mærke køkkenet vil anvende.

 

Det vil sige, at hvis du kan dokumentere, at den samlede økologiandel i en 3-månders periode svarer til et spisemærke med en højere økologiprocent, kan du ansøge om at blive registreret som bruger af dette mærke.

 

Du ansøger om ændring af dit spisemærke på samme måde som da køkkenet første gang ansøgte til Fødevarestyrelsen. Det vil sige, at køkkenet skal indsende en ansøgning til Fødevarestyrelsen med en 3-måneder opgørelse/faktura som ved første ansøgning.

 

Vær konservativ ved ændring af spisemærke

Køkkener opfordres til kun at skifte til et spisemærke med en højere økologi-procent, når du vurderer at økologiprocenten ligger stabilt over en periode.

 

Det er en fordel, hvis der er en vis sikkerhedsmargen inden for det nye mærkes økologiprocentinterval. Det betyder i praksis, at du i en længere periode har ligget et stykke over 60 % økologi før du ansøger, hvis du fx ønsker at gå fra bronze til sølv.

 

Læs mere i ’Vejledning om økologisk storkøkkendrift’ punkt 4.4.5.

 

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Læs mere >

 

vaelg oeko fordi

  • Du beskytter natur og grundvand
  • Du får færre tilsætningsstoffer
  • Du støtter øget dyrevelfærd
  • Du sparer dig selv for sprøjtemidler

to-top