Beslutningstager


Ét mærke – flere fordele

 

  • Økologiske køkkener signalerer miljøansvarlighed over for brugere, forældre, bestyrelser, personale mv.

  • Økologien er et brand, som kan tiltrække nye borgere. 

  • Det Økologiske Spisemærke er statskontrolleret og dermed en troværdig dokumentation for køkkenets indkøb af økologiske fødevarer og drikkevarer.

  • Økologisk omlægning kan kobles på en grøn indkøbspolitik eller miljøpolitik, f.eks. hvad angår sikring af rent drikkevand, bedre dyrevelfærd og afviklingen af brugen af pesticider.

  • En økologisk omlægning kan udvikle arbejdspladserne og skabe mere glæde og faglig stolthed over arbejdet.

  • En økologisk omlægning øger fokus på sundere mad, mindre madspild, sæsonbestemte råvarer, lokalt producerede grønsager, bedre trivsel og arbejdsmiljø.

Økologien har vokseværk

Siden 2012 har flere offentlige køkkener omlagt til økologi med tilskud fra staten. Og med mere end 500.000 daglige offentlige måltider, kan økologi i køkkenerne yde et væsentligt bidrag til at fremme målet om at øge det økologiske jordbrugsareal.

 

Det Økologiske Spisemærke har vist sig at være en attraktiv mærkningsordning, der opfylder køkkenernes ønsker og behov for at anprise økologien og samtidig være et motiverende værktøj til både fastholdelse og videreudvikling af økologien i det enkelte køkken.

 

Det er ikke økonomien, der spænder ben

Der er masser af erfaring fra køkkener, som har lagt om til minimum 30 % økologi indenfor det eksisterende råvarebudget. Ofte skal der kun små ændringer til, før spisemærket i bronze er i hus.

 

Gode cases og hjælp til offentlige indkøb 

Hjemmesiden Bedremaaltider.dk er en vidensbank for gode kommunale cases. Formålet er at bringe dem frem i lyset, så de kan inspirere til nye indsatser. På hjemmesiden kan du læse om, hvordan forskellige kommuner arbejder med bl.a. økologi og læse cases fra kommuner der arbejder med økologi i ældrebespisningen

 

På Klogefødevareindkøb.dk kan du som offentlig indkøber også finde værktøjer, som kan være til hjælp, hvis I har ambitioner om at øge andelen af økologiske eller lokale varer i de offentlige indkøb. Læs mere via linket i boksen til højre. 

Læs mere

Læs mere om økologi på Fødevarestyrelsens
hjemmeside

Klik her >


Læs 'Økologiplan Danmark'

Klik her >


Besøg Bedre Måltider

Klik her >


Besøg Kloge Fødevareindkøb

Klik her >

 

vaelg oeko fordi

  • Du beskytter natur og grundvand
  • Du får færre tilsætningsstoffer
  • Du støtter øget dyrevelfærd
  • Du sparer dig selv for sprøjtemidler

to-top