Hvis din økologiprocent ændres

Det Økologiske Spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den periode, som du opgør i.

Afvigelse i negativ retning

Afviger din andel af økologiske råvarer i negativ retning, skal du straks meddele det til din lokale kontrolenhed, samt stoppe med at anvende dit økologiske spisemærke. Evt. kan du samtidigt vælge at ansøge om et mærke med en lavere økologiprocent.

FIND DIN LOKALE KONTROLENHED HER

Hvis du stopper med at anvende Det Økologiske Spisemærke, og du på et senere tidspunkt igen ønsker at bruge Det Økologiske Spisemærke, skal du ansøge på ny.

Afvigelse i positiv retning


Hvis du i en periode på minimum 3 måneder kan dokumentere, at din samlede økologiandel svarer til et økologisk spisemærke med en højere økologiprocent, end det du allerede markedsfører, kan du søge om at blive registreret med dette mærke.

Ansøgningsprocessen er her den samme, som da du ansøgte om Det Økologiske Spisemærke første gang.

ANSØG HER.