Dekorativt. Jubilæums webbanner

Regler & kontrol

Hold styr på din økologiprocent

Når du har indsendt dit øko-regnskab til Fødevarestyrelsen, er det en god idé at gemme et tomt Excel-skema (øko-regnskab) på din computer, så du ved hver modtaget faktura/opgørelse fra din leverandør/leverandører, kan indtaste alle de relevante oplysninger. Du kan også få din leverandør til at sende månedlige opgørelser. 

Opgørelse af økologiprocenten

I forbindelse med din ansøgning, skal du angive, hvor ofte du fremadrettet vil opgøre din økologiprocent - du skal min. opgøre økologi-procenten hver 3. måned. Husk at gemme al relevant dokumentation (faktura/opgørelser mm.) og øko-regnskaber enten elektronisk eller i papirform i minimum 2 år.

Kontrolbesøg

Fødevarestyrelsen kommer på tilsyn én gang om året. Ved kontrolbesøget skal du, eller dem der måtte være i køkkenet, kunne fremvise:

  • Øko-regnskab med den udregnede økologiprocent eller månedlige opgørelser fra leverandøren.
  • Den dokumentation som øko-regnskabet bygger på (enten elektronisk eller i papirform). Dokumentationen inkluderer alle fakturaer og dokumenter udstedt af leverandørerne/butikkerne, som viser mængderne/beløbene af alle de indkøbte varer, dvs. både de økologiske og de konventionelle.

 

Hvis din økologiprocent ændres

Det Økologiske Spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den periode, som du opgør i.

Afvigelse i negativ retning

Afviger din andel af økologiske råvarer i negativ retning, skal du straks meddele det til din lokale kontrolenhed, samt stoppe med at anvende dit økologiske spisemærke. Evt. kan du samtidigt vælge at ansøge om et mærke med en lavere økologiprocent.

Hvis du stopper med at anvende Det Økologiske Spisemærke, og du på et senere tidspunkt igen ønsker at bruge Det Økologiske Spisemærke, skal du ansøge på ny.

Afvigelse i positiv retning


Hvis du i en periode på minimum 3 måneder kan dokumentere, at din samlede økologiandel svarer til et økologisk spisemærke med en højere økologiprocent, end det du allerede markedsfører, kan du søge om at blive registreret med dette mærke.

Ansøgningsprocessen er her den samme, som da du ansøgte om Det Økologiske Spisemærke første gang.

Ansøg her.

 

Leverandørens økologicertifikater 

Når du er godkendt til Det Økologiske Spisemærke, skal du inden du modtager varer fra en leverandør første gang samt én gang om året huske at tjekke, om din/dine økologiske leverandør/leverandører stadig er økologicertificeret.

Du finder økologicertifikaterne i EU’s database TRACES NT:

Når du har fundet leverandøren kan du trykke på view, så kan man åbne certifikatet som pdf og downloade det.

Hvis ikke du kan finde en igangværende leverandør af økologiske fødevarer i TRACES NT, så skal du straks henvende dig til leverandøren. Du kan samtidig prøve at finde den i Fødevarestyrelsens oprindelige virksomhedsliste på FVST’s hjemmeside, fordi man der også kan se, hvis og hvornår en virksomhed er ophørt:

Ved at trykke "CTRL" (nederst til venstre på tastaturet) og bogstavet "F" på samme tid, kan du søge efter din leverandør i det lange dokument. Lokale supermarkeder indgår under deres koncerns navn, f.eks. Salling Group eller Coop, hvis den specifikke butik ikke er på listen.

Detailbutikker skal oftest ikke økologicertificeres og der er derfor ikke krav om, at køkkener skal tjekke, at disse er på listen.