Dekorativt. Jubilæums webbanner

Regler & kontrol

Hold styr på din økologiprocent

Når du har indsendt dit øko-regnskab til Fødevarestyrelsen, er det en god idé at gemme et tomt Excel-skema (øko-regnskab) på din computer, så du ved hver modtaget faktura/opgørelse fra din leverandør/leverandører, kan indtaste alle de relevante oplysninger. Du kan også få din leverandør til at sende månedlige opgørelser. 

Opgørelse af økologiprocenten

I forbindelse med din ansøgning, skal du angive, hvor ofte du fremadrettet vil opgøre din økologiprocent - du skal min. opgøre økologi-procenten hver 3. måned. Husk at gemme al relevant dokumentation (faktura/opgørelser mm.) og øko-regnskaber enten elektronisk eller i papirform i minimum 2 år.

Kontrolbesøg

Fødevarestyrelsen kommer på tilsyn én gang om året. Ved kontrolbesøget skal du, eller dem der måtte være i køkkenet, kunne fremvise:

  • Øko-regnskab med den udregnede økologiprocent eller månedlige opgørelser fra leverandøren.
  • Den dokumentation som øko-regnskabet bygger på (enten elektronisk eller i papirform). Dokumentationen inkluderer alle fakturaer og dokumenter udstedt af leverandørerne/butikkerne, som viser mængderne/beløbene af alle de indkøbte varer, dvs. både de økologiske og de konventionelle.

Fødevarestyrelsens økologiske virksomhedsliste

Når du er godkendt til Det Økologiske Spisemærke, skal du én gang om året huske at tjekke Fødevarestyrelsens økologiske virksomhedsliste, og tjekke at din økologiske leverandør/leverandører stadig er under økologikontrollen. Husk at printe dén eller de side(r), hvor din leverandør står på og gem den til fødevarekontrollen kommer på besøg. Ved at trykke "CTRL" (nederst til venstre på tastaturet) og bogstavet "F" på samme tid, kan du søge efter din leverandør i det lange dokument. Lokale supermarkeder indgår under deres koncerns navn, f.eks. Salling Group eller Coop, hvis den specifikke butik ikke er på listen. Detailbutikker skal oftest ikke økologicertificeres og der er derfor ikke krav om, at køkkener skal tjekke, at disse er på listen.

 

Hvis din økologiprocent ændres

Det Økologiske Spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den periode, som du opgør i.

Afvigelse i negativ retning

Afviger din andel af økologiske råvarer i negativ retning, skal du straks meddele det til din lokale kontrolenhed, samt stoppe med at anvende dit økologiske spisemærke. Evt. kan du samtidigt vælge at ansøge om et mærke med en lavere økologiprocent.

Find din lokale kontrolenhed her.

Hvis du stopper med at anvende Det Økologiske Spisemærke, og du på et senere tidspunkt igen ønsker at bruge Det Økologiske Spisemærke, skal du ansøge på ny.

Afvigelse i positiv retning


Hvis du i en periode på minimum 3 måneder kan dokumentere, at din samlede økologiandel svarer til et økologisk spisemærke med en højere økologiprocent, end det du allerede markedsfører, kan du søge om at blive registreret med dette mærke.

Ansøgningsprocessen er her den samme, som da du ansøgte om Det Økologiske Spisemærke første gang.

Ansøg her.