Albertslund rykker på Øko-procenterne

15.02.2019

Stadigt flere kommuner har en klima- og økologistrategi samt ambitiøse planer for fremtiden. En af disse er Albertslund Kommune, der allerede har en høj økologiprocent og nu ønsker at øge synligheden.

Fødevarestyrelsen var i januar på besøg i Albertslund for at holde oplæg for en gruppe køkkenfaglige fra kommunens institutioner. Det Økologiske Spisemærke var i fokus, og de fremmødte fik blandt andet information om økologiregnskaber, hvordan det udføres, og hvorledes der føres kontrol. 

Andreas Hedeby Jensen fra Miljø og Teknikafdelingen i Albertslund Kommune, fortæller om kommunes strategi: ”Vores mål for 2020, som er politisk vedtaget i vores klimastrategi, er at øge andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevareforbrug til mindst 75 %”.

Det andet mål for kommunen omhandler de offentlige institutioner. Vi vil øge andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020”.

Data fra kommunes faste leverandører bekræfter, at man allerede er nået langt med en generel økologiprocent på 78 % (opgjort i kilo). Hvis man kigger på Børne – og ungeområdet, er niveauet endnu højere. På kommunens skoler, klubber, SFO’er og daginstitutioner er økologiprocenten således 87 %, mens den på daginstitutionerne ligger helt op på 92 %.

En vigtig del af kommunens fremtidige strategi er at motivere køkkenerne til at gå efter de sidste svære procenter. For at nå dette mål blev køkkenpersonale i 2018 tilbudt et kursus hos Københavns Madhus med fokus på økologisk mad og vegetariske retter. Samtidig har kommunen udbudt en konkurrence, hvor den køkkenenhed, som øgede økologiprocenten mest i 2018, vandt en præmie.

Andreas Hedeby Jensen understreger, hvorfor det er vigtigt for kommunen at gå efter De Økologiske Spisemærker rundt omkring i kommunen: ”Vi håber jo også at spisemærkerne kan medvirke til yderligere motivation. Og så selvfølgelig til at synliggøre de flotte økologiprocenter”.

Fødevarestyrelsen rådgiver og vejleder private og offentlige spisesteder om Det Økologiske Spisemærke. Hvis du ønsker mere information, eller måske overvejer at booke et oplæg, kan du skrive til:
okologisk-spisemaerke@fvst.dk