Dekorativt. Jubilæums webbanner

 

Rapporter

Økologisk omstilling af offentlige køkkener under Økologisk Handlingsplan 2020

Nina Nørgaard Sørensen og Anne Dahl Lassen, maj 2016

Rapport om betydningen af en økologisk omlægningsprocess på køkkenmedarbejderes arbejdsmotivation og –glæde.

Læs rapporten "Økologisk omstilling af offentlige køkkener under Økologisk Handlingsplan 2020"

 

Organic food conversion in Danish public kitchens

Nina Nørgaard Sørensen, april 2016

PhD afhandling om betydningen af en økologisk omlægningsprocess på køkkenmedarbejderes arbejdsmotivation og –glæde.

Læs rapporten "Organic food conversion in Danish public kitchens"

 

Omlægning til økologi - hvad koster det?

Anne Vibeke Thorsen og Jørgen Dejgård Jensen, marts 2016

Rapport om hvordan prisen på økologisk omlægning kan mindskes ved øget fokus på madspild.

Læs rapporten "Omlægning til økologi - hvad koster det?"

 

Erfaringsopsamling mht. redskaber og undervisningsmateriale til økologiomlægning i offentlige køkkener

Niras, august 2014 

Resultatet af kvalitativ undersøgelse, udarbejdet af NIRAS, med fokus på økologiomlægning i offentlige køkkener.

Læs rapporten om redskaber og undervisningsmateriale til økologiomlægning i offentlige køkkener

 

Madspild i forbindelse med økologisk omlægning i offentlige køkkener

Anne Vibeke Thorsen, Marianne Sabinsky og Ellen Trolle, juni 2014

Rapport udarbejdet af DTU der undersøger madspild i forbindelse med omlægning til økologi.

Læs rapporten "Madspild i forbindelse med økologisk omlægning i offentlige køkkener"

Omkostninger ved omstilling fra konventionel til økologisk drift i offentlige storkøkkener

Jørgen Dejgård Jensen, juni 2014

Videnopsamling og udredning af, hvorvidt en udgiftsneutral økologiomstilling i storkøkkener er mulig og kan bygge på, at madspild minimeres og at mængden af frugt og grønt øges, blandt andet på bekostning af mængden af animalske produkter

Læs rapporten "Omkostninger ved omstilling fra konventionel til økologisk drift i offentlige storkøkkener"

 

Økologi i offentlige køkkener

Trine Mørk, George Tsalis og Klaus G. Grunert, marts 2014

Rapport baseret på web-baseret spørgeskema, angående forbrugernes holdning til økologisk bespisning i de offentlige køkkener.

Læs rapporten "Økologi i offentlige køkkener"

 

Omlægning til økologi i de offentlige køkkener

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, 2013

Kortlægning af forbruger af økologiske fødevarer og erfaringer med omlægning i Aalborg, Aarhus, Furesø, Hvidovre og Bornholms regionskommune i efteråret 2013.

Læs rapporten "Omlægning til økologi i de offentlige køkkener"

 

Undersøgelse af økologi i offentlige køkkener, fra beslutning til praksis - delrapport

Madkulturen og Aalborg Universitet, februar 2013 

Kvalitativ undersøgelse om erfaringer med økologisk omlægning i offentlige køkkener og indblik i en række danske kommuner - en delrapport.

Læs rapporten "Undersøgelse af økologi i offentlige køkkener, fra beslutning til praksis"

 

Undersøgelse om omlægning til økologi i offentlige køkkener - delrapport

Madkulturen og Aalborg Universitet, december 2012 

Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener - en delrapport.

Læs rapporten "Undersøgelse om omlægning til økologi i offentlige køkkener"