Dekorativt. Jubilæums webbanner

Rapporter

Økologisk fødevareforbrug i børnehaver

15.10.2021

Betydningen for den ernæringsmæssig sammensætning af maden

I 2012 blev udarbejdet en økologisk handlingsplan med titlen ”Økologisk handlingsplan 2020” med det mål at øge andelen af økologisk landbrugsjord ved at øge efterspørgslen efter økologiske fødevarer, bl.a. ved at øge andelen af økologisk mad i de offentlige køkkener. Ikke mindst i daginstitutionerne er der sket en betydelig omlægning til økologisk forbrug.

læs mere her 

 

Sammenhæng mellem brug af økologiske produkter og den ernæringsmæssige kvalitet af maden samt forarbejdningsgrad ved indkøb

15.10.2021

Mad på plejecentre

Mange af de offentlige professionelle køkkener i Danmark har omlagt deres madproduktion til et højere forbrug af økologiske fødevarer. Omlægningerne kan medføre ændringer i praksis vedrørende
indkøb af fødevarer og tiltag til at mindske madspild for at dække den økonomiske merpris ved indkøb
af økologiske råvarer. Det er således væsentligt at belyse, hvilken betydning økologiomlægningen kan
have for blandt andet den ernæringsmæssige kvalitet af maden på plejecentre.

Mad på plejecentre – sammenhæng mellem brug af økologiske produkter og den
ernæringsmæssige kvalitet af maden samt forarbejdningsgrad ved indkøb

 

 

Comparing programmes to promote organic food consumption in public sector
institutions in Denmark, Norway and Sweden

Københavns Universitet, IFRO, Carsten Daugbjerg, januar, 2021

Læs rapporten her

 

Analyse af barrierer og potentialer for at udbrede Det Økologiske Spisemærke 2020

Aarhus Universitet -  Rebecca Futtrup Gantriis og Klaus G. Grunert, februar 2020

"Forskere på Aarhus Universistet har undersøgt barrierer og potentialer for at udbrede mærkningsordningen på de private spisesteder; det vil sige i det såkaldte HoReCa (Hotel Restaurant Café) segment. Resultaterne af undersøgelsen kan læses i nærverende DCA-rapport" - Aarhus Universitet, DCA - Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug

Læs DCA-rapport

Økologisk markedsrapport 2021

Økologisk markedsrapport 2021 Ansv. Henrik Hindborg

Skribent Louise Kaad-Hansen

"I vores markedsrapport kan du bl.a. blive opdateret på markedsudviklingen for økologiske fødevarer i den danske detailhandel og foodservicesektor. Du kan også blive klogere på de økologiske forbrugere, og de drivere og barrierer, som ligger til grund for deres økologiske indkøb, og du kan læse om de vigtigste fødevaretrends lige nu. Endelig kan du blive opdateret på udviklingen i både eksport og import." - Økologisk landsforening. markedsrapport-2021.pdf (okologi.dk)

 

 

Market analysis of organic foods in the Nordic and Baltic countries

Anna Pekala, Rambøll Management Consulting, Januar 2020

Udgivet af Nordisk Ministerråd. Download Rapporten om markeds udviklingen af økologiske fødevarer i Norden og Baltukum.

 

 

Characteristics of Canteens at Elementary Schools, Upper Secondary Schools and Workplaces that Comply with Food Service Guidelines and Have a Greater Focus on Food Waste

Anne D. Lassen, Lene M. Christensen, Max P. Spooner og Ellen Trolle, Marts 2019

Artikel der undersøger om der er sammenhæng mellem anvendelsen af principperne for frokostretter fra Måltidsmærket og køkkener, som samtidigt bruger økologiske råvarer.

Læs rapporten "Characteristics of Canteens at Elementary Schools, Upper Secondary Schools and Workplaces that Comply with Food aService Guidelines and Have a Greater Focus on Food Waste"

 

Økologisk omstilling af offentlige køkkener under Økologisk Handlingsplan 2020

Nina Nørgaard Sørensen og Anne Dahl Lassen, maj 2016

Rapport om betydningen af en økologisk omlægningsprocess på køkkenmedarbejderes arbejdsmotivation og –glæde.

Læs rapporten "Økologisk omstilling af offentlige køkkener under Økologisk Handlingsplan 2020"

 

Organic food conversion in Danish public kitchens

Nina Nørgaard Sørensen, april 2016

PhD afhandling om betydningen af en økologisk omlægningsprocess på køkkenmedarbejderes arbejdsmotivation og –glæde.

Læs rapporten "Organic food conversion in Danish public kitchens"

 

Omlægning til økologi - hvad koster det?

Anne Vibeke Thorsen og Jørgen Dejgård Jensen, marts 2016

Rapport om hvordan prisen på økologisk omlægning kan mindskes ved øget fokus på madspild.

Læs rapporten "Omlægning til økologi - hvad koster det?"

 

Erfaringsopsamling mht. redskaber og undervisningsmateriale til økologiomlægning i offentlige køkkener

Niras, august 2014 

Resultatet af kvalitativ undersøgelse, udarbejdet af NIRAS, med fokus på økologiomlægning i offentlige køkkener.

Læs rapporten om redskaber og undervisningsmateriale til økologiomlægning i offentlige køkkener

 

Madspild i forbindelse med økologisk omlægning i offentlige køkkener

Anne Vibeke Thorsen, Marianne Sabinsky og Ellen Trolle, juni 2014

Rapport udarbejdet af DTU der undersøger madspild i forbindelse med omlægning til økologi.

Læs rapporten "Madspild i forbindelse med økologisk omlægning i offentlige køkkener"

Omkostninger ved omstilling fra konventionel til økologisk drift i offentlige storkøkkener

Jørgen Dejgård Jensen, juni 2014

Videnopsamling og udredning af, hvorvidt en udgiftsneutral økologiomstilling i storkøkkener er mulig og kan bygge på, at madspild minimeres og at mængden af frugt og grønt øges, blandt andet på bekostning af mængden af animalske produkter.

Læs rapporten "Omkostninger ved omstilling fra konventionel til økologisk drift i offentlige storkøkkener"

 

Økologi i offentlige køkkener

Trine Mørk, George Tsalis og Klaus G. Grunert, marts 2014

Rapport baseret på web-baseret spørgeskema, angående forbrugernes holdning til økologisk bespisning i de offentlige køkkener.

Læs rapporten "Økologi i offentlige køkkener"

 

Omlægning til økologi i de offentlige køkkener

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, 2013

Kortlægning af forbruger af økologiske fødevarer og erfaringer med omlægning i Aalborg, Aarhus, Furesø, Hvidovre og Bornholms regionskommune i efteråret 2013.

Læs rapporten "Omlægning til økologi i de offentlige køkkener"

 

Undersøgelse af økologi i offentlige køkkener, fra beslutning til praksis - delrapport

Madkulturen og Aalborg Universitet, februar 2013 

Kvalitativ undersøgelse om erfaringer med økologisk omlægning i offentlige køkkener og indblik i en række danske kommuner - en delrapport.

Læs rapporten "Undersøgelse af økologi i offentlige køkkener, fra beslutning til praksis"

 

Undersøgelse om omlægning til økologi i offentlige køkkener - delrapport

Madkulturen og Aalborg Universitet, december 2012 

Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener - fra beslutning til praksis.

Læs rapporten "Undersøgelse om omlægning til økologi i offentlige køkkener"