COVID-19: Køkkenet er lukket på grund af Corona! Hvad gør vi så med økologi-regnskabet?

06.11.2020

I forbindelse med COVID-19 er nogle af Jer muligvis ramt af en midlertidig lukning af Jeres køkken, og I står tilbage med spørgsmålet om, hvad I gør med jeres Økologiske Spisemærke og Jeres økologi-regnskab. Læs med her og få svaret.

Fødevarestyrelsen accepterer i denne særlige situation, at krav til det Økologiske Spisemærke evt. ikke opnås til fulde. Det er dog en forudsætning, at køkkenet kan godgøre, at dette skyldes de særlige forhold under Covid19-epidemien. Fx at det er en følge af, at køkkenet følger myndighedernes anbefalinger eller at køkkenet  oplever midlertidige ændringer i forsyningerne. Dette skal kunne dokumenteres efterfølgende ifm. kontrollen.

Der skal fortsat foretages de sædvanlige periodevise opgørelser over økologi-procenten (svarende til de perioder, som oprindeligt er valgt af køkkenet). Dette gælder også selvom disse perioder eventuelt omfatter inaktive perioder. Er der slet ingen  aktiviteter i en periode skal der i stedet for opgørelsen blot noteres fx ”Ingen aktiviteter i perioden  x/x 2020 til x/x-2020.

Det er tidligere meldt ud, at køkkener også kan vælge at opgøre økologi-procenten månedligt (i de helt eller delvist aktive måneder). Dette er fortsat en mulighed, hvis nogle køkkener foretrækker dette.