Furesø Kommune tæt på at opfylde 2020-økologimålsætning

12.03.2019

Ifølge Furesø Kommunes Miljø- og Klimapolitik skal alle køk­kener i Furesø Kommune anvende mindst 80 % økologiske fødevarer i 2020. Omlægningen har både sundhedsfremmende og miljømæssigt sigte, idet de økologiske menuer sammensættes af friske, årstidsbestemte råvarer med mere frugt og grønt og madspild bliver reduceret.

Herudover tager Furesø Kommune nu klimabelastningen fra det kød, kommunen indkøber, med i kommunens grønne regnskab. Kommunens køkken-omlægning til økologi har medført klimagevinster i form af mindre kød og mere grønt på tallerknerne og har samtidig gjort det muligt at bogføre kødets klimabelastning.

”Økologiomlægning i Furesø Kommune har medført væsentlig sundere og mere klimavenlig mad. Med økologiomlægningen er menuerne blevet sundere, simpelthen fordi maden indeholder mindre kød og mere af de grove grøntsager, rodfrugter, bælgfrugter og fisk. Økologiomlægningen fra gennemsnitligt 22 % til 67 % økologi betyder, at maden i Furesøs egne køkkener er rykket tættere på de officielle kostanbefalinger. På samme måde har den ændrede råvaresammensætning i menuerne ført til at maden er blevet mere klimavenlig" siger Lene Munch-Petersen, der er formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune.

Økologi inden for budgettet

Birte Brorson rådgiver professionelle køkkener og har bistået Furesø Kommune i omlægning til økologi og fortæller, at økologisk omlægning af professionelle køkkener rummer store potentialer.

"Furesø Kommunes køkkener har omlagt til økologi indenfor de eksisterende økonomiske rammer, og jeg håber og tror, at flere kommuner vil lade sig inspirere til at arbejde bevidst med klima- og sundhedsforbedringer via deres køkkener. I lighed med landbruget rummer køkkenerne store potentialer for at fremme den bæredygtige udvikling på vej mod FN’s 17 verdensmål" siger Birte Brorson. 

Det Økologiske Spisemærke i Furesø Kommune

Furesø Kommunes langsigtede mål er, at alle køkkener har 80 % økologi i 2020, et mål som 37 af kommunens 67 køkkener allerede har opnået i 2018.

”Mere end halvdelen af kommunens køkkener er allerede kommet i mål med ambitionen på 80 procent økologi af de samlede indkøb. Jeg vil helt klart opfordre andre kommuner til at benytte spisemærket som dokumentation i deres arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og klima” siger projektleder for grøn omstilling i Furesø Kommune, Stine Rahbek Pedersen.