Stor stigning i indkøb af økologiske fødevarer til de professionelle køkkener

12.10.2018

De professionelle køkkener rundt omkring i landet fortsætter med at øge deres indkøb af økologiske føde- og drikkevarer. Nye tal fra Danmarks Statistik, viser at den økologiske omsætning er steget med 20 % fra 2016 til 2017 og omsætningen har nu passeret to milliarder kroner. Dermed er 9,3 procent af alle fødevarer i den danske foodservice sektor af økologisk oprindelse.

De offentlige køkkener køber stadig mere økologi

De offentlige køkkener har i 2017 købt økologiske varer for 891 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 25 % i forhold til 2016. Økologi udgør nu 19 procent af den offentlige sektors samlede indkøb af føde- og drikkevarer. Men også i den private sektor forstår man at købe økologisk. Det er meget synligt, hvis man dykker ned i tallene og ser på de danske hoteller, restauranter, caféer o.l., som har fordoblet indkøbet af økologi fra 2015-2017.

Økologien og Det Økologiske Spisemærke spreder sig på marken og i køkkenet

Andelen af spisesteder med 'Det Økologiske Spisemærke' uden for Region Hovedstaden er steget fra 42 pct. til 50 pct., og provinsen huser dermed halvdelen af spisestederne med økologimærket. Samlet steg antallet af spisesteder med "Det Økologiske Spisemærke" med 24 pct. fra 1.861 i januar 2017 til 2.305 i januar 2018. Stigningen i salget af økologiske varer til foodservice kan dermed til dels forklares med tilgang af spisesteder med økologi.

Ligeledes viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen, at de danske landmænd fortsat viser stor interesse for at omlægge og udvide det økologiske areal. Med dette års søgning om økologisk arealtilskud til sammenlagt 39.000 ha. ventes en stigning i det samlede økologiske areal i Danmark. Den seneste opgørelse af det økologiske areal fra maj 2017 viste et samlet økologisk areal på godt 245.000 ha.

Flere undersøgelser har vist, at køkkenerne prioriterer, at de økologiske råvarer er lokale og af dansk oprindelse. Den stigende efterspørgsel efter økologi i de danske køkkener bidrager dermed til at sikre landmændenes afsætning og en bæredygtig udvikling – både i miljømæssig og økonomisk forstand.